Wójt Gminy Kołczygłowy ogłasza

Artykuł sponsorowany

WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
___________________informuje_____________________
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie bip.kolczyglowy.pl został podany do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
- działka nr 136/11 położona w msc. Kołczygłowy, obręb ewidencyjny Kołczygłowy,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3:
- część działki nr 130/3 położonej w msc. Kołczygłowy, obręb ewidencyjny Kołczygłowy

Dodaj ogłoszenie