Wieści z Gminy Stężyca

Materiał informacyjny Gminy Stężyca
Udostępnij:
W ramach zadania zaplanowano do wykonania nową nawierzchnię SMA wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż progów zwalniających oraz lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych. Planowany termin zakończenia to I połowa 2022 roku.

Trwa remont nawierzchni dróg na terenie Gminy Stężyca

Drogi objęte inwestycją:

  • Droga gminna nr 167013G w m. Łączyno
  • Droga gminna nr 167002G relacji Klukowa Huta - Nowe Łosienice
  • Droga gminna nr 167057G ul. Wczasowa w Gołubiu
  • Droga gminna nr 167047G relacji Gołubie – Smokowo - Zgorzałe odcinek I
  • Droga gminna nr 167047G relacji Gołubie – Smokowo - Zgorzałe odcinek II
  • Droga gminna nr 167006G relacji Kamienica Szlachecka - Łosienice
  • Droga gminna nr 167035G relacji Czysta Woda - Niesiołowice
  • Droga gminna nr 167059G w m. Sikorzyno odcinek I
  • Droga gminna nr 167055G w m. Sikorzyno odcinek II

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.714.746,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowe place zabaw w Stężycy

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Stężyca mogą korzystać z nowych placów zabaw.

W ramach przebudowy terenów rekreacyjnych przy ul. Damroki oraz ul. Łaszewskiego powstały miejsca z urządzeniami zabawowymi oraz siłownie zewnętrzne. Całość placów pokryta została nawierzchnią z trawy syntetycznej.

Wręczono akt nadania stopnia zawodowego nauczycielowi

9 września 2021 roku, Wójt Gminy Stężyca wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy panu Dawidowi Michor, który zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Przy wręczaniu aktu nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciel mianowany składa uroczyste ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Remont ul. Majkowskiego w Stężycy

Na przełomie września i października br. rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej na 1932G – ul. Majkowskiego w Stężycy.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników.

Wobec powyższego, w związku z pracami występować będą utrudnienia w ruchu drogowym.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, z udziałem finansowym Gminy Stężyca.

Trwa montaż paneli fotowoltaicznych

Na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stężyca wykonywane są prace polegające na instalowaniu paneli fotowoltaicznych.

Wytwarzanie energii odbywać będzie się za pomocą specjalnych modułów zbudowanych z ogniw połączonych szeregowo i montowanych na dachu.

Dodaj ogłoszenie