RATUJMY KASZUBY! NIE dla szkodliwej inwestycji

Artykuł sponsorowany
Apel Komitetu Społecznego „Obrona Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Kaszub” powołanego w dniu 27.11.2019 roku w Krzesznej, Gmina Stężyca

Prosimy i wzywamy wszystkich przyjaciół Kaszub, mieszkańców trójmiasta i okolic do wsparcia naszych działań, celem wstrzymania inwestycji PKP PLK S.A. mającej na celu dobudowę drugiego szlakowego toru na potrzeby szybkiej - ciężkiej kolei towarowej oraz transportu materiałów niebezpiecznych na odcinku Gdynia – Kościerzyna.

Po ewentualnej realizacji tej inwestycji Kaszuby już nigdy nie będą takie same, a jedna z ich pereł – obszar zwany Szwajcarią Kaszubską, straci całkowicie swój blask.

Jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Stężyca i dysponenci jej zasobów naturalnych wskazujemy, że dobudowa szlakowego towarowego toru zniweczy kilkudziesięcioletnie inwestycje lokalnych przedsiębiorców w rozwój zrównoważonej turystki i spowoduje całkowity jej zanik w okolicach wsi Sławki, Rybaki, Kolano, Wieżyca, Krzeszna, Szymbark, Potuły, Gołubie Kaszubskie. Znaczące załamanie się jakości klimatu akustycznego i środowiska społeczno-gospodarczego negatywnie wpłynie na dobrostan fizyczny i psychiczny mieszkańców Gminy Stężyca oraz wyeliminuje turystykę, w tym najbardziej popularną w regionie turystkę konną. Inwestycja znacząco i bezpowrotnie zdegraduje faunę i florę chronionych przez prawo obszarów Natura 2000.

My Kaszubi, apelujemy do Was naszych przyjaciół i klientów o pomoc i przychylność, liczymy na zrozumienie i podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby zmienić plany inwestycyjne PKP PLK S.A.. Zatrzymajmy wspólnie wydanie pozytywnej Decyzji Środowiskowej, przeciwstawiając się nieodwracalnej degradacji dziewiczych terenów Kaszub. Sprawmy, aby ich niepowtarzalne piękno zachowane zostało dla nas i przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do sprawy jako strona postępowania informujemy, że projekt PKP S.A. ma nazwę „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”, i toczy się na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 r. (znak: Gd-WOO.420.76.2018.JG.JP.7).

Prosimy o kontakt na adres mejlowy: lot@turystycznekaszuby.eu

Dodaj ogłoszenie