Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z / s w Miastku

Miastko, Szkolna 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z / s w Miastku to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • kontrola weterynaryjna w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z / s w Miastku zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.