Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie

Bytów, ul. gen. Władysława Sikorskiego 27

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie funkcjonuje na obszarze województwa pomorskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Jej celem jest zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.