Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miastko, Konopnickiej 12