Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej

Miastko, Konstytucji 3 Maja 2