Bytów. Sensacja historyczna! Odkryto nazwiska rosyjskich jeńców pogrzebanych w Bytowie

  • Polska Dziennik Bałtycki

Mateusz Węsierski

Imienna lista rosyjskich jeńców wojennych pochowanych w Bytowie podczas pierwszej wojny światowej w końcu została odnaleziona! Przyczynił się do tego współpracujący z naszą redakcją pasjonat historii Andrzej Szutowicz.

Sprawa ta może mieć międzynarodowe, polsko-rosyjskie reperkusje, bo w latach 80-tych zniszczono cmentarz, wówczas bezimiennych, jeńców wojennych.

Dokument liczy 302 nazwiska, nie tylko Rosjan, bo na liście są także Polacy. Została odnaleziona całkiem przypadkowo w Archiwum Państwowym w Koszalinie podczas prac badawczych prowadzonych przez Andrzeja Szutowicza.

- Przez lata trwały poszukiwania nazwisk żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Bytowie. Kierowane wówczas do urzędów prośby, osobiste wizyty i telefony nie odniosły skutku - wspomina Szutowicz.

Przeczytaj też o żołnierskiej mogile w Bytowie
Znawcy lokalnej historii mówią wprost. - To sensacja! - ocenia Gerard Czaja, były senator, mieszkaniec Bytowa.
Nasza redakcja powiadomiła Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku przekazując opis sprawy i materiał dowodowy.

- Przekażemy te informacje konsulowi i naszemu wydziałowi zajmującemu się cmentarzami. Będziemy w kontakcie - powiedziała pracownica Konsulatu.

Według Szutowicza miejsce pochówku jeńców wojennych powinno być przynajmniej upamiętnione stosowną tablicą z nazwiskami. Puszcza tu oko do władz Bytowa, które z kolei palcem wskazują na Rosjan.

- W przypadku cmentarza Orląt Lwowskich to Polacy zajęli się jego odnową. Sądzę więc, że to zadanie dla strony rosyjskiej, ale my oczywiście pomożemy - deklaruje Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa.

Naukowy tekst Andrzeja Szutowicza na temat cmentarza jeńców rosyjskich w Bytowie z kulisami tego odkrycia w piątek 26.10 w Dzienniku Bałtyckim.
Ściągnij elektroniczną wersję gazety.

Osoby pochowane na cmentarzu wojennym w Bytowie (cyfry przed nazwiskami oznaczają nr mogiły)
1 Mavin Abramow
2 Efim Borisow
3 Alexej Andrejew
4 Regiser Schtillmeck
5 Nschubs Radrmatuhn (Nachuba ?)
6 Julian Matschewitch ( Julian Matszewicz )
7 Jegor Dawidow
8 Josef Schmoks
9 Guan Kleide – Dragene
10 Koseres Sochar
11 Kasimir Bolzieski
12 Stanislaw Kaminski ( Stanisław Kamiński )
13 Alexander Kotelzen
14 Jan Chmelinski ( Jan Chmieliński )
15 Simon Domez
16 Feoder Porowski
17 Franz Czyrum
18 Michail Kondralik
19 Ludwig Mitscheckowski
20 Anton Gintow
21 Stanislaus Gilewski ( Stanisław Gilewski )
22 Anton Berg
23 Piotr Dumeck
24 Jesisei Proschtschajew
25 Marian Kriwarak
26 Pawel Pipniakow
27 Nikolai Jarikow
28 Stepan Krelkow
29 Philipp Siomik
30 Schom Tlakzrin
31 Josef Schalkowski ( Józef Szalkowski )
32 Waili Botscharsow
33 Morduch Klass
34 Jonatzi Mellschoreck
35 Vizent Merschel
36 Samsog Kuproschili
37 Stefan Ponomarinko
37 Fiedor Majistrenko
38 Josef Beck
38 Iwan Jewdohsinow
39 Michail Berisow
39 Andrei Kirdjanof
40 Iwan Brtschukow
40 Jefin Logino
41 Pawel Kusikow
42 Iwan Poliakow
43 Osin Wolotzki
44 Janis Karklinsch
45 Tihun Federsow
46 Mikita Maroschow
47 Makk Kowalenka
48 Marzeli Chmlezki
49 Piotr Gusow
50 Jakow Rostilow
51 Anton Rohmann
52 Maksim Golikow
53 Josent Stichewski
54 Reichann Sack
55 Dmytri Aleksejew
55 Alexai Kamschilow
56 Piotr Sochkorow
57 Franzischow Kroyewski ( Franciszek Krojewski )
58 Nikandra Ronkin
59 Wladimir Werisocki
59 Nikolai Aksennakow – jego tabliczka nagrobna została znaleziona na śmietniku ( fot.)
60 Feodosi Bgarintzew
60 Mitrofen Bykow
61 Paweł Michailow
61 Wasili Brjiechnow
62 Matwy Truschin
62 Paniel Roponkow
63 Jerry Sadowski
63 Gotlieb Martin
64 Moschke Schneider
65 Nikantr Bahin
65 Nikar Liderjak
66 Grigori Semjanow
66 Grigori Serkownikow
67 Hankim Grossberg
68 Anton Iwonke
69 Lawrenti Petrolenko
70 Roman Parschomenko
71 Pawel Aleksejenko
72 Iwan Gokolow
73 Elia Iworilow
74 Lasar Salesjew
75 Ludwik Matuschkewicz ( Ludwik Matuszkiewicz )
76 Sarson Karibow
77 Iwan Komselow
78 Iwan Schirchokow
79 Konstantin Ramienow
80 Semen Skosyoski
81 Anton Kemski
82 Arissim Kussynk
83 Iwan Barelow
84 Michail Rjabinow
85 Pawel Pawlow
86 Anton Jurgilaitis
87 Michail Cjpljankow
88 Jan Lasota
89 Alexander Frey
90 Galetschmat Miniachmatow
91 Stepan Pogarilew
92 Alexander Oschak
93 Stanislaw Kochak
94 Iwan Barmow
95 Stanislau Jakubowski ( Stanisław Jakubowski)
96 Iwan Sieroinschki
97 Nikila Lapuhin
98 Jakow Popow
99 Pawel Schurowlew
100 Naim Selman
101 Korniej Koslow
102 Piotr Koslowcow
103 Dimitri Tscheschin
104 Safron Pawlonschew
105 Andrei Musialow
106 Nikolai Burow
107 Wasili Iwanow
108 Sercej Parzow
109 Sergej Busanow
110 Martin Schiljajew
111 Piotr Bielosierkow
112 Peter Walajtis
113 Josef Golotowski
114 Alexander Soroka
115 Gottlich Dalmann
116 Matway Kosogin
117 Nikita Demtaschonkow
118 Piotr Slassarow
119 Michael Malischwoski
120 Klawdi Nadeschdm
121 Gustav Helm
122 Mezistaw Duczynski ( Mieczysław Duczyński )
123 Larion Schatrow
124 Frol Gurinowitsch
125 Adam Skadila
126 Jan Roschukaln
127 Martin Brochal
128 Gawril Belonsew
129 Stanislaw Gezinski
130 Eger Gelemajewka
131 Ignati Matschimis
132 Josef Luberski ( Józef Luberski )
133 Grigori Semenow
134 Wassily Kobsin
135 Leon Ranul
136 Tomasch Orlinski ( Tomasz Orliński )
137 Josif Seibeck
138 Osip Grabowski
139 Iwan Karpow
140 Daniel Pawlenkow
141 Osip Pakalnis
142 Samuel Buchholz
143 Wasilij Schurim
144 Muschawetkan Norislanow
145 Alexander Krusewitch ( Aleksander Krusewicz )
146 Gawil Suzerief
147 Fadensch Anlinski
148 Fiodor Tschernysch
149 Aleksander Radyonow
150 Anton Schazowalef
151 Ilja Koxylow
152 Matwey Krepkow
153 Ilja Dwatschow
154 Filjep Schpak ( Filip Szpak )
155 Iwan Ponomarjow
156 Jakow Lepionko
157 Matwej Bertnikow
158 Iwan Turkin
159 Jakow Uschegow
160 Jewtasi Mulyk
161 Grigori Tirchomirow
162 Grigorin Radaschkin
163 Alexander Tomczak
164 Pawel Kubrasch
165 Samuel Breyschew
166 Sinowey Bukarjow
167 Alexei Truchin
168 Tasellieck Schamiochometow
169 Johannes Kraal
170 Stanislaw Piwek ( Stanisław Piwek )
171 Jakow Garlatschew
172 Iwan Siergiejew
173 Imtoni Kristoph
174 Dmitri Koroliew
175 Jefim Bigniogin
176 Martin Wierzchowski ( Marcin Wierzchowski )
177 Roman Akomentow
178 Alexander Wasiliew
179 Wikienti Scharski ( Wincenty Scharski lub Szarski)
180 Konstantin Dulkiewicz ( Konstanty Dulkiewicz )
181 Iwan Schumilew
182 Semen Judim
183 Wasilij Minijejew
184 Stepan Michailoff
185 Iwan Buthlewski ( Jan Butlewki ?)
186 Josef Minarschik
187 Krich Geilis
188 Wladimir Apilogow
189 Wosilo Golojonkow
190 Hars Plej
191 Nikoner Silschik
192 Segai Orloff
193 Nikolai Kutschin
194 Grigori Klimakow
195 Filip Klimochin
196 Piotr Sanorodny
197 Grigori Kotschagarow
198 Andry Derewznski ( Andrzej Derewziński ?)
199 Alexander Gawrylow
200 Maxim Kobelion
201 Girsili Selisneff
202 Julian Karezmarsk ( Julian Karczmarski ? )
203 Ischak Mulukow
204 Makar Sadoroschny ( Makary Zadorożny )
205 Michaił Arrowitz
206 Matwai Kopiow
207 Stanislaw Wiatrowski ( Stanisław Wiatrowski )
208 Stanislaw Galinschia
209 Anton Rutkowski ( Antoni Rutkowski )
210 Marian Butschinski ( Marian Buczyński)
211 Mingalai Schatan Galgow
212 Piotr Klennata
213 Jutrjek Ostrowski
214 Anton Glowazki ( Antoni Głowacki)
215 Taubstummer
216 Wailii Popow
217 Tofil Nowik
218 Anton Pschiblowski
219 Jan Kibuteki
220 Frofin Stepankow
221 Taubstummer
222 Jan Penski
223 Bronislaw Stachowski
224 Adam Oschelski ( Adam Oszelski )
225 Piuss Jukscha ( Piuss Juksza )
226 Nestor Kossalia
227 Pawel Hilmann
228 Afonasi Wolokitin
229 Stepan Bolkunow
230 Samuel Nienaschow
231 Hermann Petersohn
232 Anton Morosow
233 Franz Jerezynski ( Franciszek Jereżyński)
234 Kasimir Prezereszinko
235 Anton Kirsch
236 Iwan Bublick
237 Michail Lenart ( Michał Lenart )
238 Grigoria Priwjesenkew
239 Jegor Wischinin
240 Anton Pielkowski ( Antoni Pielkowski )
241 Wasili Schendrigin
242 Iwan Slejew
243 Gordei Glischkow
244 Walentin Wischnewski ( Walenty Wiszniewski )
245 Danil Kosorin
246 Alexander Rudumotow
247 Iwan Luty ( Jan Luty )
248 Franz Kankowski ( Franciszek Kankowski )
249 Teodosi Schewtschenko ( Teodor Szewczenko)
250 Jegor Kuslow
251 Amsim Koschumiakin
252 Jermolai Botschkarow
253 Sennon Semionow
254 Filip Posnick
255 Josef Kücharzik
256 Semion Abramienkow
257 Michail Lawrow
258 Wisili Osipow
259 Fedor Kartschin
260 Ferenti Keselow
261 Jefim Kalinin
261 Wasili Sokoloff
262 Michaił Lekaral
262 Leondi Krglow
263 Aleksander Kargin
263 Semion Poschkow
264 Iwan Rogatschow
264 Piotr Wiedernikow
265 Stepan Loboda
266 Peotro Pisklo
267 Iwan Tateichin
268 Anton Onischtschenko
269 Jemilian Knjasow
270 Alexander Feodotowski
271 Lota Moskaljow
272 Gerhard Kop
273 Josef Grigalus
274 Wasili Nosarikow
275 Mohamedgatim Achmetgaran
276 Gügorii Danilow
277 Piotr Wirwprollow
278 Josef Lüpenik
279 Tomasz Klinkewitsch ( Tomasz Klinkiewicz )
280 Timofej Papyrin
281 Sidor Kafrtschenko
282 Antoni Redyk
283 Wasili Maximow
284 Timofy Fiersanow
285 Towiat Sakirow
287 Terenti Obrastzow
287 Jurzy Pawny ( Jerzy Pawny )
288 Dmitri Borisjonkow

Wideo

polecane: MiauCzat: Honorata Witańska ostrzega kobiety! Tęskni za PiP?

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3